Chậu Lan Hồ Điệp 6 Cành – Màu Trắng & Hồng TRH4101